100 ukens mix Henrik Kortner. Rasmussens forl 1994 Pen O2