A/S Skafså kraftverk Skafså utbyggingens historie

Willy Greiner Oslo 1956 B