Aksjeselskapet Brekke gjennom femti år 1909-1959 Lausen Dahl

Skien 1949 P B