Albert Scweitzer. Legen i urskogen. sevald Simonsen. M