Alfre Skar Fagorganisasjonen i Norge Bind 4 Under okkupasjonen 1940-1945 Tiden Norsk Forl 1949 B O2