Analytisk geometri med et tillegg i infinitesimalregning Johs Brune Steen 1941 U/smussbind B O2