Anders og Ivar Ween Kjemi og fysikk for lærlinge - og yrkesskoler 6.opplag Jacob Dybwads Forlag 1965 B O2