A.O.Vinje ein tankens mann av Olav Vesaas Capp.2001 smussb. litt skjev O