Arbeidsfolk forteller fra papirindustrien, Red. Edvard Bull, Tiden 1953 P Smussbind med store rift ellers god stand B O2