Av intet er du kommet, T. Morsing, Teknisk presse 1986 P B N