Av intet er du kommet T Morsing Teknisk presse 1986 B P