Barbara J. Esbensen. Himmelstigen. Carlsen Forlag 1989. B