Alf Skåum Isola 1940-1990. En bedrift med tak på fremtiden. B

Porsgrunn 1990.