Kategorier

Jeanne Segal. Emosjonell intelligens EQ. Lytt til kroppens

signaler og utnytt dine følelsesmessige ressurser Hilt%Hansteen 1999. B