Kategorier

Roger J Callahan i samarbeid med Richard Tubo. Tankefelt-

terapi. Helbred deg selv og andre ved hjelp av lett banking på kroppens energibaner. Hilt&Hansteen. 2005. B