Andre Glucksmann. Kokkepiken og menneskeeteren. Gyld 1978. B. P

Et essay om forholdet mellom marxismen, staten og konsentrasjonsleirene