Anton Rønneberg. Nationalteateret gjennom femti år. Gyld:1949B