Arbeid og samfunn. Hans Luihn. Arbeidspolitikk i Norge gjennom

100 år. NKS-forlaget. 1986 . B