Årbok 1983-84. B-med hilsen fra skog til fjell. Turistfor.