Byplaner reguleringsplaner Utarbeidelse og gjennomføring Norske kommunale ingeniørveseners forening Grøndahl&søns 1955 Schulze m fl