Erkebispegården i Trondheim. Dorothea og Gerhard Fischer.

Erling Gjone. Fortidsminner LXIV. Oslo 1977. B. Ny