Foreningen til Norske fortidsminnesmerkers bevaring. B. 8vo.