Interiør. Planlegging og innredning av boligen. Bergan/Dalseg/

Getz. NKS 1985. B. S. Rikt ill.