Nidarosdomen Kort historikk med 30 fotografier v/ark

Aug. Albertsen. Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider