Nordens domkirker. Foreningen Norden 1962. P. S. B

Med s/hv-bilder.