Norge

Sorter:
Nidaros cathedral in pictures. Helge Thiis. Engelsk-fransk-
tysk. Trondheim. 1974. B. S
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Eidsvollminnet. Fører for publikum ved Gunnar B. Gunnarsson.
1982. B
Kr. 50,-
Legg i handlekurv
Nidarosdomen Kort historikk med 30 fotografier v/ark
Aug. Albertsen. Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider
Kr. 70,-
Legg i handlekurv
Nidarosdomen Illustrert fører. August Albertsen. Nidaros 1954B
Kr. 80,-
Legg i handlekurv
Nidarosdomen i billeder ved domkirkearkitekt Helge Thiis.
F. Bruns bokhandels forlag 1974. B. Ny
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Ytre Arna kyrkje. 1899-1989. B. Ytre Arna sokneråd
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Teknologisk forlag Eva valebrokk/Bo-Aje Mellin(Foto) Vakre gårder På besøk i vår kulturarv Oslo 1998 pen
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Yngvar Hauge Slottet og byen Asch 1947 ( Da kongeboligen ble til)
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Mer enn det du ser Om kunst og arkitektur i Akershus Universitetssykehus 2008 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Representativt Hugo Lauritz Jenssen Bygninger i norsk utenrikstjeneste Press 2008 m/omslag pen
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
How to plan a house Towsend/Dalzell USA 1946 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Nusfjord/Røros/Stavanger Madsen/Holm 1975 Farverådet B Arkitekturvernåret.
Kr. 125,-
Legg i handlekurv
Planlegging i byer og tettsteder Norsk forening for bolig og byplanlegging 1972 B
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Øistein Parmann Herman Major Schirmer og tegneskolen Et stykke norsk arkitekthistorie Dreyer 1986 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Om hus og land og menigmann Odd Brochmann Cappelen 1956 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Byen og samfunnet NAL 1965 "Tett eller spredt utbygging Pax 1966 B P
Kr. 130,-
Legg i handlekurv
Bomiljø og farver Jor/Holm Gyld 1974 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Planlegging og bygging av skolehus Komiteen for undervisningsbygg 1957 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Hytta mi Kr Enger Mittet uå.
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Landskapspleie Statens friluftsråd 1966 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Foredrag fra kursus 6 i by og regionplanlegging 1974 NTH
Kr. 250,-
Legg i handlekurv
Odd Brochmann Hus Cappelen 1969 B
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Sosial boligbygging i Europa 1335-1985 Fra slaveby til haveby-osv.Gyld 1996 pen
Kr. 375,-
Legg i handlekurv
Byborgerens hus i Norge Fra middelalder til i dag Dreyer 1963 pen
Kr. 750,-
Legg i handlekurv
Ulf Grønvold Hundre års nasjonsbygging Arkitektur og samfunn 1905-2005 m/omslag 2005 pen
Kr. 325,-
Legg i handlekurv
Om arkitektur og byggekunst Emnebiblioteket 1970 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Om hus og land og menig mann Odd Brochmann Cappelen 1956 B
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Den norske byggeskikken Arne Lie Christensen Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid Pax 1995 B 2 cm rift i omslag
Kr. 175,-
Legg i handlekurv
Wladimir Moe Norske storgaarder 2 udg Kristiania 1920
Wladimir Moe Norske storgaarder  2 udg Kristiania 1920
Kr. 600,-
Legg i handlekurv
Glimt fra steder hvor kjent folk har bodd tegn og tekst Arne Stenseng Grøndahl 1973 B
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Norske stavkirker Dekor og utstyr Roar Hauglid Norske minnesmerker Dreyer 1973 Slitt smussbind B N
Norske stavkirker Dekor og utstyr Roar Hauglid Norske minnesmerker Dreyer 1973 Slitt smussbind B N
Kr. 600,-
Legg i handlekurv
Eva Valebrokk Vakre gårder På besøk i vår kulturarv omslag Teknologisk 1998 pen
Kr. 400,-
Legg i handlekurv
Norske storgårder, Axel Coldevin, Bind I Aschehoug 1950 pen skinnrygg N 88
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Kongeboliger og nasjonalskatter shirt 1 utg Hjemmenes forlag 1964 U/smussbind B O
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Mellom jord og himmel Lillehammer kunstmuseum og arkitektfirmaet Snøhetta omslag J M Utne 2011 pen N 267
Mellom jord og himmel Lillehammer kunstmuseum og arkitektfirmaet Snøhetta omslag J M Utne 2011 pen N 267
Kr. 225,-
Legg i handlekurv
Domkirken i Trondheim Kirkebygget i middelalderen Bind 2 Forl land og kirke 1965 PB N 96
Kr. 140,-
Legg i handlekurv
Norske storgaarder Wladimir Moe Aschehoug 1920 U/smussbind B N 279
Kr. 350,-
Legg i handlekurv
Storgåder i Norge Dr Phil Eivind S Engelstad Hje 1963 Smussbind B N
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
G Bjerke Landsbebyggelsen i Norge Bind I Historien 1950 pen
G Bjerke Landsbebyggelsen i Norge Bind I Historien 1950 pen
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Norske storgårder og kulturskatter Yngve Woxholth Hje 1976 U/smussbind B N
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Det levande Åde Naper U/år PB O
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Arkitekten og samfunnet Robert Wigen U/år PB O
Kr. 60,-
Legg i handlekurv
Våre bruer Johan Brun Damm 2003 smussomslag Pen O
Våre bruer Johan Brun Damm 2003 smussomslag Pen O
Kr. 300,-
Legg i handlekurv
Byen og samfunnet Erik Brofoss Johan Galtung Pax 1966 PB O
Kr. 100,-
Legg i handlekurv
Norske kyrkjer Sigurd Muri Saml 1971 Smussbind B O (stor rift i smussbind,forside)
Kr. 200,-
Legg i handlekurv
Vern og kirke 1977 Grø 1978 U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Vern og kirke 1976 Grø 1977 U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Dagens og framtidens by R H Hetland Eget forl 1943 P B O
Kr. 120,-
Legg i handlekurv
Byen vår Om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg Uten sted U/smussbind B O
Kr. 150,-
Legg i handlekurv
Byen vår - Om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg, Per Sunmann, Laagendalsposten 1982 P B N
Byen vår - Om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg, Per Sunmann, Laagendalsposten 1982 P B N
Kr. 150,-
Legg i handlekurv