Foredrag fra kursus 6 i by og regionplanlegging 1974 NTH