Planlegging og bygging Av Skolehus Innstilling fra Komiteen for Undervisningsbygg Trykt i Grøndahl & Søns Boktrykkeri Oslo 1960 B O2 Smussbind