Ulf Grønvold Hundre års nasjonsbygging Arkitektur og samfunn 1905-2005 m/omslag 2005 pen