Arne Hoffstad Sandefjord-Byen vår

Trekk fra Sandefjordsdistriktets historie under hvalfangsteventyret 1905 -1968 1968. B