Arne Vinje Kult og kyrkje Soga om Vinje kyrkje og staden

der ho stend u. å. ny