Asch. verd. hist. fra Ant. til våre dager. Asch 1953. bind6. B