Asch. verd. hist. fra ant til våre dager. bind8. 1958. B