Asch. verd. hist. fra ant. til våre dager. Johan Schreiner. Bi. B

middelalderen 1000 års grotid. Asch. 1953