Australia og polarlandene Familiens billedatlas nr 8 natur/folkeliv/næringsveier Tiden 1964 B