Avis må til. Telemark presselag. 1830-1970. Berner Hansen. B

Skien 1970. En oversikt over aviser i Telemark fra 1830 til 1970