Axel Coldevin og Einar Østvedt. Europas historie fra Homer M Slitt

til Napoleon. Cappelen 1954. B