Far til fire på reise Engholm Palsby J. Griegs forlag B. S