Franklin W. Dixon. Hardy og indianerskatten. Forlagshuset u. å.