Hans og Grethe. Gjenfortalt etter brødrene Grimm. Bilder

Eva Burger. B