Ingvar Ambjørnsen. Pelle og proffen. Hevnen fra himmelen. P. B

Cappelen 1996.