Øistein Hølleland. Siddiks hemmelighet. Tiden 1990. B