Bernhard Ingemann. Kong Erik og de fredløse Hist. roman

1 del Kbh. 1913. B