Boken for førerkortet Klasse 2, Sjur Wergeland, Aschehoug 1974 5.oppl. (1. oppl. 1969) P B O2

For opplæring av yrkessjåfører, inkludert lastebil og trailer.