Alex Johnson. Ove Hestvold. Et liv i spenningsfelt. Univ. forl. Smussbind B O