Det første halvsekel Gordon Hølmebakk Den norske bokkl 1979 B