Ed. Sjevardnadse. Fremtiden tilhører friheten. Cappelen199 1. B