Eva Mai Larsen JEG - dømt og frikjent Forum 1995 B u/smussb.