Harald Sverdrup Slips i tretoppen Barndomserindringer Asch 1987 Omsl B 17 N