Kåre Willoch. Minner og meninger. Schibsted. 1988. B