Namn frå by og bø Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26.juni 2008 Uni forl 2008 PB 5 N